Фирма "Витанов и Сие" ООД е основана през 1995 год.

Занимава се с търговия на медицинска апаратура и оборудване. Извършва проектиране на медицинска технология, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване.

Фирмата е сертифицирана по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, Политика по качеството.

Работи като дистрибутор или търговски партньор на производители на следните видове апаратура:

  • Образна диагностика - апарати за магнитно-резонансна томография, Скенери за компютърна томография, рентгенови апарати, апарати за ултразвукова диагностика, остеоденситометри.
  • Операционно оборудване - пълна гама операционни маси, операционни лампи, анестезиологични апарати и друго операционно оборудване и обзавеждане
  • Електромедицинска апаратура - ЕКГ, пациентни монитори, дефибрилатори, ЕЕГ, ЕМГ, стрес-тест
  • Стерилизатори и апаратура за болнична хигиена
  • Оборудване за хидротерапия и физиотерапия
  • Общо болнично обзавеждане
  • Проектиране и цялостно изграждане на инсталации за медицински газове
  • Проектиране на медицинска технология и цялостна реализация на медицински заведения.

Наши проекти