Електроенцефалографи

ЕлектроенцефалографиЕлектроенцефалографиЕлектроенцефалографиЕлектроенцефалографи

Е Е Г

 

БЕЗЖИЧЕН ДИГИТАЛЕН ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФ

 

 • Безжичен "bluetooth" приемник за сводобно движение на пациента

 ЕЕГ усилвател за:

 • Дискретизация на записа
 • Съхранение на данни
 • Безжичен пренос на информацията

Специализиран софтуер

 • ЕЕГ картографиране
 • ЕЕГ анализ
 • Автоматично разпознаване на пикови импулси
 • Възможност за бързо преглеждане на целия запис
 • ЕЕГ спектрален анализ
 • Бързо търсене и локализиране на събития
 • Възможност за различно подреждане на каналите при запис и визуализация
 •  Възможност за избор между преносим и стационарен компютър
 •  Видео (ОПЦИЯ) и ЕЕГ сигнала могат да бъдат едновременоо излъчванни
 •  Светлинен стимулатор (ОПЦИЯ)
 •  Несинхронизирани евокирани потенциали
 •  USB кабел
 •  Сребърни електроди -Комплект съобразно бр. на каналите
 •  Сребърен електрод за ухо - 3 бр/к-т
 •  Комплект електроди - съобразно бр. на каналите

 

 

 

МОДЕЛ  А

 

ПРЕДЛАГА СЕ КАТО 8, 16, 24, 32 и 64 КАНАЛЕН АПАРАТ

 

 

МОДЕЛ  B

 

ПРЕДЛАГА СЕ КАТО  20  и  40   КАНАЛЕН АПАРАТ

КАКТО И В КОМБИНАЦИЯ С ПОЛИСОМНОГРАФ (PSG)

 

 •  Има допълнение на 4 (при 20 канален ЕЕГ), 8 (при 40 канален ЕЕГ) отвеждания за разширение, включително централни електроди и сфеноидни електроди

 

 

 

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФ МОДЕЛ  В

В КОМБИНАЦИЯ С ПОЛИСОМНОГРАФ (PSG)

ПРЕДЛАГА СЕ КАТО  10, 20  и  40   КАНАЛЕН ЕЕГ

Има допълнение на

 • полисомнография 13 отвеждания
 • ЕКГ- 7 отвеждания
 • Resp - 2 отвеждания
 • Въздушен поток - 1 отвеждане
 • EOG - 2 отвеждания
 • EMG - 2 отвеждания
 • Хъркане - 1 отвеждане
 • SPO2- 1 отвеждане
 • позициониране на тялото

 

 

МОДЕЛ  С - 20 канален

 

 • 19 ЕЕГ отвеждания и 1 ЕКГ отвеждане
продукткодцена
Електроенцефалографи135