Електромиографи

Електромиографи

Е М Г

 

ПРЕДЛАГА СЕ КАТО

2 КАНАЛА - ЕМГ и SEP или ЕМГ , SEP, VEP+Video Monitor, AEP

4 КАНАЛА - ЕМГ и SEP или ЕМГ , SEP, VEP+Video Monitor, AEP

 

 • Усилвател:
  • 2/4 канала с оптичен кабел
  •  Диапазон на усилване: 50 - 50 млн. пъти
 • Контролер
  •  Честота на стимулация: 0.1Hz-50Hz
  •  Време за анализ: 1-1000 ms
 • Токов стимулатор - еднотоков и двутоков
  • Диапазон на тока: 0-100mА
  • Честота на стимулация: 0.1Hz-100Hz
  • Импулсен режим: единичен, двоен, троен

Звуков и светлинен стимулатор 

 • Звуков стимулатор
  • Интензитет: 0-130 dB
  • Видове звук: CLICK, чиста тоналност и по избор
 • Светлинен стимулатор
  •  Честота на стимулация: 0.1Hz-100Hz
  •  Продължителност на светлинния импулс: 1-100 ms
  •  Сила на светлинния импулс: променлива на 16 нива
 • Видео стимулатор
  •  Визуализация: CRT 17 "
  •  Честота на стимулация: 0.1Hz-10Hz
  •  Графики за стимулация: тип шахматна дъска, на ивици и по избор
 • Протоколи от изследванията
  • EMG: MUP, IP, Scanning EMG
  • Evoked potentials (EP):
  • Somatosensory Evoked Potential (SEP): SEP;LESEP;TSEP;SCEP;
  • Auditory Evoked Potential(AEP):BAEP;MAEP;LAEP;EcochG
  • Visual Evoked Potential (VEP):PRVEP;FVEP;EOG;ERG;
  • Cognitive Evoked Potential (P300)

Nerve Conductive Studies ( NCV):  Motor NCV (MCV); Sensory NCV (SCV) Short segment conduction (SSCT); Repetitive nerve stimulation (RNS); F-wave;H-reflex;Blink Reflex (BR); Sympathetic Skin Response (SSR)

продукткодцена
Електромиографи136