Стрес-тест системи

Стрес-тест системиСтрес-тест системи

Стрес тест система

 

 • Състои се от ЕКГ модул, софтуер, карта за компютър, компютър и фибро-оптичен кабел, монитор,
 • ЕКГ
  • 12 канален
  • възможност за показване на повече от 6 канала на монитора в реално време
  • дава възможност за прецизно детектиране и на най-малките отклонения в електрокардиограмата
  • задаване на скорост, усилване и филтри от компютъра
  • възможност за избор на отвеждането на екрана
  • директно принтиране
  • непрекъснато следене на ЕКГ отвежданията
  • съхраняване на всички настройки след изключване на модула
 • Резултати и архивиране
  • автоматично съхранение на изследванията в паметта
  • възможност за създаване на медико-техническа база данни
  • дава възможност за комбиниране на резултатите от последователни изследвания за проследяване състоянието на пациента
 • Възможност за документиране и принтиране на изследванията
 • Измерване и интерпретация -протоколи в табличен и графичен вид
продукткодцена
Стрес-тест системи140