DAP Камери

 Системи за измерване на получената доза

от пациента при рентгенография и рентгеноскопия

 

 

Системите за измерване на получената доза от пациента при рентгенография и рентгеноскопия предлагат различни видове конфигурации от йонизационни камери, които могат да бъдат вградени в рентгеновите апарати, които фабрично нямат такава система. Предлаганите от нас системи дават възможност за свързване към печатащо устройство или прехвърляне на данни към болничната информационна система чрез серийния интерфейс. Стойността на измерената доза, получена от пациента, се визуализира върху цифровия дисплей, който при различните модели е интегриран в йонизационната камера или е позициониран дистанционно от нея. Дозата се измерва в μGy.m2. Обхватът на измерване на йонизационните камери варира от 0.1.......99.999999 μGy.m2, с точност на измерването 0.01 

 

Модел СТАНДАРТ

DAP Камери

 

Модел КОМПАКТ / КОМПАКТ S

DAP Камери

 

Модел ФЛУОРО

DAP Камери

 

Модел за С-РАМО

DAP Камери

 

ОПЦИИ

  • Безжична връзка между йонизационната камера и цифровия дисплей
  • Термопринтер
  • Принтер за стикери
продукткодцена
DAP Камери065