Централи

ЦентралиЦентралиЦентралиЦентралиЦентралиЦентралиЦентрали

Централи за сгъстен въздух

 

Предлаганите от нас централи за сгъстен въздух са съобразени с индивидуалните изисквания на клиента:

 • Широк обхват на дебит
 • Различен брой компресори
 • Различен брой и обем на ресивърите
 • Филтри и изсушители

 

Централи за медицински вакуум

 

Предлаганите от нас централи за медицински вакуум са съобразени с индивидуалните изисквания на клиента :

 • Широк обхват на дебит
 • Различен брой вакуум помпи
 • Различен брой и обем на ресивърите
 • Филтри

 

Бутилкови централи за кислород, райски газ, въглероден двуокис

 

Предлаганите от нас бутилкови централи са съобразени с индивидуалните изисквания на клиента:

 

 • Напълно автоматични или полуавтоматични
 • Дебит съобразно нуждите на потребление - от 35 до 90 м3/час
 • Две нива на регулация на налягането
 • Панел със звукова и светлинна сигнализация
 • Лесна за работа и поддръжка
 • Възможност за прикачване на различен брой бутилки към всеки един от колекторите

 

 

продукткодцена
Централи250