Надкреватни панели

Надкреватни панелиНадкреватни панелиНадкреватни панелиНадкреватни панелиНадкреватни панелиНадкреватни панелиНадкреватни панели

Надкреватни панели

Предлагаме широка гама надкреватни панели с различен дизайн и голямо цветово многообразие за интензивно лечение, болнични стаи и детски отделения. Възможна е комбинация с релси, дози различен стандарт, осветителни тела,панел за повикване на медицинската сестра, контакти - 220V и за комуникации.

Таванни колони

Предлагаме широка гама таванни колони с различен дизайн за интензивно лечение и операционни зали. Възможна е комбинация с релси, дози различен стандарт, осветителни тела,панел за повикване на медицинската сестра, контакти - 220V и за комуникации.

 

продукткодцена
Надкреватни панели254